Opfordring til at skifte fra 32 til 64 bit ved lagring af message IDs

Tilbage til oversigten
Opfordring til at skifte fra 32 til 64 bit ved lagring af message IDs

Hvis du har et system, hvor GatewayAPI message IDs lagres internt, og du benytter 32 bit til dette, så vil vi opfordre til at ændre til 64 bit snarest muligt. 

Dette skyldes, at grænsen (ca. 2,15 mia.) for, hvad 32 bit kan understøtte er nået. Vi tildeler fortløbende numre til message IDs, og da vi har sendt over 2,15 mia. SMS beskeder siden GatewayAPI blev grundlagt, har message ID værdierne nu også overstiget grænsen.

Med skift til 64 bit ryger du op på et tal, der er så stort, at det i teorien ikke er muligt at overstige maksimalværdien. Ved 64 bit ligger maksimalværdien nemlig på over 9 trillioner (9.223.372.036.854.775.807)!

Hvis du blot benytter GatewayAPI uden at overføre message IDs til dit eget system, kan du se bort fra informationerne her.

Person der arbejder med tekststrenge på sin computer

Opfordring til at benytte tekststrenge fremfor tal

Vi vil i samme omgang også opfordre til at behandle message IDs som en tekststreng frem for et tal. 

I fremtiden kunne det blive aktuelt, at vi skifter til unikke IDs, som i stedet for at bestå udelukkende af tal, består af en tilfældigt genereret blanding af tal, bogstaver og tegn. YouTube er et godt eksempel på dette, og hvis I fx kigger på URL’en for vores GatewayAPI præsentationsvideo, kan I se hvordan det ser ud i praksis: https://www.youtube.com/watch?v=T6_MlK3c_sE.

Ved at behandle message IDs som en tekststreng allerede nu, vil I således fremtidssikre jeres system.

Vores support team er klar til at hjælpe

Nogen spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til det ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os på supportchatten eller på support@gatewayapi.com.