Kom i gang med at sende SMS trafik til USA med et 10DLC nummer

Tilbage til oversigten
Kom i gang med at sende SMS trafik til USA med et 10DLC nummer

Hvis du ønsker at sende SMS-trafik til lande som Danmark, Tyskland, Spanien m.fl. er det som regel ret ligetil. Hvis du derimod ønsker at sende SMS beskeder til USA, vil du opdage, at du først skal udføre en række trin, inden du kan sende den første besked.

Lad os starte med at kigge på, hvorfor det er tilfældet. USA er i dag med sine over 330 mio. indbyggere, som i skrivende stund udgør verdens største økonomi, et særdeles lukrativt marked. Interessen for at sende SMS beskeder til amerikanere er derfor stor – og har måske været lidt for stor – idet, at der gennem tiden har været store udfordringer med SMS spam og phishing. 

I 2021 modtog amerikanske borgere hele 16,9 spam beskeder om måneden i gennemsnit – en stigning fra 14,7 beskeder i 2020, 10,6 beskeder i 2019 og 8,5 beskeder i 2018. Derudover røg hele 60 millioner amerikanere (23%) i fælden i 2021, hvor de blev franarret 500 dollars i gennemsnit. De voldsomme tal giver et godt billede af, hvor stort samt stigende problem det er. Af samme grund har de store teleselskaber (AT&T, T-Mobile, Verizon m.fl.), indført en række foranstaltninger for at komme det til livs, herunder højere krav til dem, der gerne vil sende SMS trafik til USA.

Fortvivl dog ej. Vi vil i dette blogindlæg gennemgå, hvad du skal gøre for at komme i mål med at sende SMS trafik til USA. Overordnet er der tre muligheder, hvilket er toll-free numbers, shortcodes samt de nye 10DLC numre, som vi vil lægge særligt vægt på.

Send SMS kampagne via toldfrie numre eller shortcodes

Brug af toll-free numbers og shortcodes

Vi vil nedenfor kort gennemgå de to øvrige muligheder der findes udover 10DLC numre for at belyse forskellene mellem dem. Muligheden for at anvende long codes, som egentlig er påtænkt P2P trafik er ikke inkluderet, da denne metode er i færd med at blive udfaset. 

 

Toll-free numbers

En populær løsning indtil nu har været brug af toll-free numbers, som har været en billig måde at komme i gang på hurtigt, hvor man for en lav pris har kunnet få et nummer man kunne sende SMS trafik til telefonnumre i hele Nordamerika fra.

Metoden har dog sine begrænsninger, og grundet de mange filtre som teleselskaberne har opsat, kan man ikke være sikker på, at alle ens beskeder når frem. Makskapaciteten på antallet af beskeder per sekund kan variere alt afhængig af operatørfiltre og operatørernes vurdering af risikoniveau. 

Bemærk, at et nyt krav bevirker, at hvis du opfylder en eller flere kriterier, så er det påkrævet, at det toll-free number du benytter skal registreres til din virksomhed og til én bestemt use case på samme vis som ved 10DLC numre. Se listen over kriterier her. 

 

Shortcodes

Virksomheder og organisationer, som ønsker at sende store SMS volumener til mobilbrugere i Nordamerika kan benytte sig af shortcodes på fem eller seks cifre, hvor loftet på antallet af beskeder samt leveringsraten er betydelig højere. Der berettes om muligheden for at sende op til 500 SMS/s med denne metode, ca. 1,8 mio. timen. Det er samtidig også den mest stabile løsning man kan vælge, og man er ikke i samme grad underlagt teleselskabernes filtre. 

Opstartsudgifterne for at benytte en shortcode er omkring 5.000 dollars, og efterfølgende er abonnementet på mellem 850 og 1.500 dollars om måneden for at leje shortcoden. Derudover skal der udfyldes en række dokumenter, der nøje redegør for formålet med at tage shortcoden i brug, hvorefter man kan forvente, at det tager 8-12 ugers behandlingstid at få godkendt ansøgningen. 

Denne løsning er derfor hovedsageligt relevant for større organisationer, hvor udgifterne og tidsforbruget står mål med den volumen, der sendes ud, samt udbyttet af SMS udsendelserne. 

Mange SMS platforme har tidligere tilbudt deres kunder muligheden for at benytte delte shortcodes, men denne løsning er i dag blevet udfaset for at give teleselskaberne bedre kontrol over, hvad der bliver sendt gennem deres shortcodes.

Eksempel på SMS kommunikation fra bilværksted

10DLC numre

10DLC er en forkortelse for “10 Digit Long Codes”, og blev introduceret i 2021, som en ny industristandard for de, der gerne vil sende A2P SMS trafik til Nordamerika, hvor modtagerne vil se et 10-cifret tal i afsenderfeltet. Den nye standard erstatter derfor blandt andet brugen af P2P long codes. 

10DLC kan anskues som en god mellemvej mellem toll-free numbers og shortcodes i forhold til volumen og budget. Metoden er dermed især anvendelig for de virksomheder som ønsker at sende store volumener afsted på månedsbasis, men ikke så store, at det giver mening for dem at anvende en shortcode. Denne type brug af SMS har der ikke tidligere været en god løsning for, så 10DLC kan ses som en redningskrans til de virksomheder, hvis SMS volumen ligger på et mellemniveau.

Ved 10DLC ser vi, at leveringsraten er højere, da numrene er forhåndsgodkendt af teleselskaberne. Leveringshastigheden er også hurtigere end ved P2P long codes samt told free numbers. Hastigheden afhænger dog også af andre faktorer, herunder risikovurdering og ‘message class’ (AT&T).

Et 10DLC nummer er ideelt, hvis man gerne vil sende SMS trafik løbende, fx tofaktor bekræftelseskoder, påmindelser og ordrebekræftelser. Hvis du har brug for at sende store marketingkampagner eller udsende information til flere millioner af brugere inden for kort tid, så er en shortcode mere velegnet.

Vores supportteam er klar til at hjælpe dig med at anskaffe et 10DLC nummer

Sådan får du fat i et 10DLC nummer

Fra teleselskabernes side er fordelen ved et 10DLC nummer, at de præcist kan fastslå hvilke virksomheder, der har sendt hvilke SMS beskeder. Et 10DLC nummer kan nemlig kun anvendes af én afsender og til ét bestemt formål. Det kræver derfor også, at man udfylder en ansøgning, så de har alle relevante oplysninger.

For at tage et 10DLC nummer i brug skal du blot kontakte din Key Account Manager eller salg på chatten eller sales@gatewayapi.com, hvorefter vi hjælper dig med hele ansøgningsprocessen. Vi kan også hjælpe med toll-free numbers og shortcodes, hvis det ønskes i stedet. 

De enkelte teleselskaber i USA stiller forskellige krav til de informationer de skal bruge, og der er derfor en række spørgsmål, der skal besvares. Det omfatter virksomhedsnavn, kontaktinfo, URL’er, dit formål med at tage nummeret i brug, herunder beskrivelse af use case samt beskrivelse af kampagnen med mere. 

Som nævnt skal vi nok sørge for, at du kommer godt i mål med ansøgningen. Bare hiv fat i os.