Hvad er landespecifikke restriktioner?

Landespecifikke restriktioner er kort fo...

Landespecifikke restriktioner er kort fortalt retningslinjer du skal følge i de lande du udsender SMS trafik. Du kan finde alle oplysninger om landespecifikke restriktioner i over 200 lande i opslagsmodulet på vores prisunderside. 

Læs videre for at forstå, hvordan modulet fungerer, hvad der sker, hvis du ikke følger dem samt hvad de forskellige typer af restriktioner dækker over.

Hvad dækker restriktionerne over?

I flere lande er der særlige restriktion...

I flere lande er der særlige restriktioner, som skal overholdes, hvis man ønsker at sende A2P SMS beskeder til modtagere i det pågældende land. I langt størstedelen af tilfældene er restriktionerne kun relevante at forholde sig til, hvis man ønsker at udsende beskeder, der omhandler bestemte emner, fx gambling eller kryptovaluta. 

I nogle lande kan der dog være restriktioner, der rammer alle der ønsker at sende trafik til de pågældende lande. Det kan være restriktioner i forhold til Sender ID’er, afsendelsestidspunkter eller krav om at man skal gøre brug af et virtuelt nummer.

Landespecifikke restriktioner kan dække over:

  • Indhold i SMS beskeden: Gambling, kryptovaluta, religiøse eller politiske budskaber, tobaksrelaterede produkter m.fl.
  • Krav i forhold til Sender ID’er 
  • Krav om brug af virtuelle numre
  • Krav om opt-in og opt-out
  • Krav i forhold til afsendelsestidspunkter

Hvor kan jeg finde oplysninger om landespecifikke restriktioner?

Inde på vores prisunderside kan du finde...

Inde på vores prisunderside kan du finde et opslagsmodul med oplysninger om landespecifikke restriktioner i over 200 lande. 

Bemærk, at vilkårene for udsendelser i de enkelte lande ændrer sig løbende, og vi derfor ikke kan holdes ansvarlige for information, der ikke er korrekt. Vi bestræber os dog på at sikre, at al information om særlige vilkår er opdateret og er nøjagtig for alle lande.

Hvordan aflæser jeg opslagsmodulet med landespecifikke restriktioner? 

Nedenfor gennemgår vi udvalgte dele af o...

Nedenfor gennemgår vi udvalgte dele af opslagsmodulet med henblik på, hvordan de skal aflæses. 

Two-way SMS service via GatewayAPI: I dette felt kan du se, hvorvidt tovejs SMS kommunikation er understøttet, samt hvad du skal gøre for at sætte det op. 

Sender ID: I dette felt kan du se, hvorvidt numeriske Sender ID’er og alfanumeriske Sender ID’er er understøttet. I nogle lande bliver de overskrevet af teleoperatørerne og i andre lande er det kun bestemte nummerserier, der må anvendes. 

Restrictions & guidelines: I dette felt kan du finde oplysninger om, hvorvidt operatørerne filtrerer bestemte typer af indhold, samt andre særregler eller undtagelser du skal være opmærksom på. Nogle netværk leverer ikke handset DLRs (delivery reports), hvilket betyder, at de ikke kan bekræfte om beskeden er leveret på modtagerens mobilenhed.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger restriktionerne?

I langt de fleste tilfælde vil dine besk...

I langt de fleste tilfælde vil dine beskeder blive blokeret af teleselskabernes filtre i det pågældende land, hvorefter du vil modtage en fejlmeddelelse i dit dashboard. I yderste fald kan du opleve at blive pålagt bøder af lokale kontrolinstanser. 

Hvis man ikke registrerer sit Sender ID i de lande, hvor det er påkrævet, kan man risikere at ens Sender ID (fx brandnavn) bliver overskrevet. Bemærk, at dette kun sker i de lande, hvor Sender ID registrering er påkrævet.

Hvorfor er der landespecifikke restriktioner på SMS-beskeder? 

Restriktioner kan være på grund af lokal...

Restriktioner kan være på grund af lokale lovgivninger, kulturelle hensyn, reguleringer der er pålagt telebranchen eller for at beskytte mod spam og uønskede beskeder.

på denne side