Hvad er sammenkædede SMS-beskeder?

Sammenkædede beskeder er en metode, der ...

Sammenkædede beskeder er en metode, der bruges til at omgå tegnbegrænsningen for en tekstbesked (typisk 160 tegn).

Hvordan fungerer det?

Med sammenkædede SMS-beskeder opdeler af...

Med sammenkædede SMS-beskeder opdeler afsenderen en lang besked i mindre segmenter og samler dem derefter igen hos modtageren. For modtageren ser det ud som én sammenhængende tekst. Denne teknik gør det muligt at sende længere beskeder uden at forstyrre brugeroplevelsen.

Hver segmenteret besked faktureres som en individuel SMS, men hele indholdet samles hos modtageren til en enkelt sammenkædet SMS-besked. På netværk, der ikke understøtter denne funktion, leveres hvert segment i stedet som en separat SMS-besked.

Tegnbegrænsninger

For at sikre at de segmenterede beskeder...

For at sikre at de segmenterede beskeder forbindes problemfrit, bruges en 7-byte header i begyndelsen af hver SMS, som binder teksterne sammen. Da denne header er en del af beskeden, bliver den tilgængelige plads reduceret, hvilket begrænser hvert segment til 153 tegn. 

Tegnbegrænsningerne er derfor som følger:

  • Op til 160 tegn, opkræves som 1 besked.
  • Op til 306 tegn (153 tegn x 2), opkræves som 2 beskeder.
  • Op til 459 tegn (153 tegn x 3), opkræves som 3 beskeder.
  • Yderligere segmenter fortsætter dette mønster, hvor hvert segment tillader 153 tegn og opkræves som en individuel besked.

Når der anvendes tegn uden for GSM-7-standardsættet, fx specialtegn, hvilket skifter kodningen af beskeden til UCS-2, reduceres antallet fra 70 til 67 tegn pr. segment ved sammenkædede beskeder.

Sådan sender du en sammenkædet SMS-besked

At sende en sammenkædet besked er ligeti...

At sende en sammenkædet besked er ligetil og svarer til at sende en standard SMS-besked:

  • Skriv din besked, som du plejer, også selvom den indeholder mere end 160 tegn.
  • Send beskeden, og så tager mobilnetværket sig af resten. Netværket opdeler automatisk teksten i segmenter og samler dem igen på den modtagende enhed.

Med denne enkle proces muliggør sammenkædede beskeder en mere omfattende kommunikation via SMS og sikrer samtidig en god brugeroplevelse.

på denne side